សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

ចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែងរបស់និស្សិតវគ្គ​អប់រំចិត្តសាស្រ្ត​​​​​ជំនាន់ទី១

នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិមានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបញ្ជាការវគ្គអប់រំចិត្តសាស្រ្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅថ្ងៃទី២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៤ និស្សិតវគ្គ​អប់រំចិត្តសាស្រ្ត​​​​​ជំនាន់ទី១​​ក្រោយពីបានសិក្សាទ្រឹស្តី ក៏ដូចជាការគូសវាសលើផែនទីរួចមកបានចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែងក្រោមខ្លឹមសារមេរៀន​វរសេនាតូចវាយសង្រ្គប់ខ្មាំង ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសេនីយទោ ឌឿង សារឿន នាយកមហាវិទ្យាល័យបញ្ជាការសេនាធិការ និងសាស្រ្តាចារ្យ រស់ ថាវ ដែល​​​​​មាន​​​​​និស្សិតចំនួន២២នាក់គឺគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសម្ថភាពរបស់ពួកគាត់ដោយអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែង ដោយមានការណែនាំនិងអនុសាសន៏​ក៏ដូចជា​​​​បទពិសោធន៏ ពីសំណាក់សាស្រ្តាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៏ជាច្រើនឆ្នាំលើសមរភូមិ