សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ

ផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្រ្ត

នៅថ្ងៃទ២៧ខែមិនាឆ្នាំ២០១៤ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិបានប្រារពពិធីផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្រ្តដែលមានការចូលរួមដាយនិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យនិងបុគ្គលិកក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្រោមការធ្វើបទបង្ហាញពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយឯក ថាច់ បិតា សាកលវិទ្យាធីការរងនិងឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយត្រី ទ្បុង សារុន នាយករងមហាវិទ្យាល័យអប់រំចិត្តសាស្រ្តនិងក្រោមការសំរបសំរួលដោយលោកវរសេនីយឯក​ អេង ហួង នាយការិយាល័យអប់រំចិត្តសាស្រ្ត អំពីការងារអប់រំចិត្តសាស្រ្តក្នុងជួរកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ ​និងកិច្ចការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការងារមួយចំនួនទៀតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ។