សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុពន័្ឋយោធាសាធារណរដ្ឋសហពន្ឋ័​រុស្សី
អង្គារ ១៧ មិថុនា ២០១៤

សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិកម្ពុជាមានសម្ពន័្ឋភាពជាមួយបណ្តាលអនុពន្ឋ័យោធាជាច្រើនទាំក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ ក្នុងនោះក៏មានប្រទេសរុស្សីផងដែរ។ដើម្បីអោយចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរអោយកាន់តែរីកចំរើននិងរឹងមាំ

ចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែងរបស់និស្សិតវគ្គ​អប់រំចិត្តសាស្រ្ត​​​​​ជំនាន់ទី១
អង្គារ ១៧ មិថុនា ២០១៤

នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិមានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបញ្ជាការវគ្គអប់រំចិត្តសាស្រ្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅថ្ងៃទី២២ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៤ និស្សិតវគ្គ​អប់រំចិត្តសាស្រ្ត​​​​​ជំនាន់ទី១​​ក្រោយពីបានសិក្សាទ្រឹស្តី

ចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែងរបស់និស្សិតវគ្គបញ្ជាការ សេនាធិការជំនាន់ទី១៣
អង្គារ ១៧ មិថុនា ២០១៤

នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិមានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបញ្ជាការសេនាធិការជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ នៅថ្ងៃទី២០ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៤ និស្សិតវគ្គបញ្ជាការ សេនាធិការជំនាន់ទី១៣ ក្រោយពីបានសិក្សាទ្រឹស្តី ក៏ដូចជាការគូសវាសលើផែនទីរួចមកបានចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែងក្រោមខ្លឹមសារមេរៀន

កិច្ចប្រជុំដកបទពិសោធន៏ក្នុងការងារហ្វឹកហ្វឺនប្រចាំឆ្នាំ
អង្គារ ១៧ មិថុនា ២០១៤

ដើម្បីពង្រឹងសម្ថភាពនាយទាហាន ពលទាហានក្នុងជួរកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនៅក្នុងនោះសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ ចូលរួមបណ្តុះបណ្តាលធន់ធានមនុស្ស។