សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ
ទស្សនៈ កិច្ចសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានការពារជាតិ INDONESIA
ច័ន្ទ ២៨ មេសា ២០១៤

ដោយមានការសហប្រត្តិបតិការណ៏ និងទំនាក់ទំនងគ្នាល្អទាំងនៅក្រៅតំបន់ក៏ដូចជាក្នុងតំបន់សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវមកទស្សនៈ កិច្ចសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានការពារជាតិ INDONESIA.

ប្រារពពីធីលើកដងទង់ជាតិ
ច័ន្ទ ២៨ មេសា ២០១៤

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៣នេះ នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ បានប្រារពពីធីលើកដងទង់ជាតិ។ ពិធីនេះ គឺ បានប្រារពធ្វើឡើង នៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុង ស៊ាន សាកលវិទ្យា ធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ.

ពិធីប្រគល់ជំនួយរបស់វិទ្យាស្ថានការពារជាតិវៀតណាម
សុក្រ ២៥ មេសា ២០១៤

ក្រោយពីមានការសហការណ៏គ្នាយ៉ាងជិតស្និត និងយូរអង្វែង រវាងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិកម្ពុជា និងវិទ្យាស្ថានការពារជាតិ នៃក្រសួងការពារជាតិ សាធារណៈរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដោយមើលឃើញការខ្វះខាត ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដល់សិស្ស និស្សិត

ពិធីការពាររបាយការណ៏ស្រាវជ្រាវនិស្សិតវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលការពារជាតិជំនាន់ទី៧
ព្រហស្បត្តិ៍ ២៤ មេសា ២០១៤

ដើម្បីអោយពិធីការពាររបាយការណ៏ស្រាវជ្រាវនិស្សិតវគ្គ បណ្តុះបណ្តាលការពារជាតិជំនាន់ទី៧ ប្រព្រឹត្តទៅដោយ សុក្រឹតភាព តម្លាភាព និងមានគុណភាពខ្ពស់ ក្រុមប្រឹក្សាសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ.