សាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ
និស្សិតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការពារជាតិ បានចុះអនុវត្តលើទីលានជាគស្តែង
ព្រហស្បត្តិ៍ ២៤ មេសា ២០១៤

បន្ទាប់ពីសិក្សាក្នុងថ្នាក់ក៏ដូចជាការគូសវាសលើផែនទី រួចមក និស្សិតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការពារជាតិ បានចុះអនុវត្តលើ ទីលានជាគស្តែង.

ពីធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំសិក្សា២០១៣ និងបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំសិក្សា២០១៤
ពុធ ២៣ មេសា ២០១៤

ពីធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំសិក្សា២០១៣ និងបន្តបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលឆ្នាំសិក្សា២០១៤ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឧត្តមសេនីយ៏ឯក ភួង ស៊ីផាន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិ

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំអំពើពុករលួយនិង ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ពុធ ២៣ មេសា ២០១៤

នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី២ក្រោមការ ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីយតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងជួរមន្រ្តីរាជការ.